top of page

ACTEON THAILAND

 

Acteon Group

เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือและสินค้าประเภทวัสดุทาง ทันตกรรมระดับโลก และเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในระดับสากล จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 700 คนทั่วโลก(ประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสำนักงานใหญ่เกือบ 300 คน)  มีแหล่งที่ตั้งโรงงานผลิตในทวีปยุโรป ทั้งหมด 5 โรงงาน (ในประเทศฝรั่งเศส 3 โรงงาน, ประเทศอิตาลี 1 โรงงาน และประเทศเดนมาร์ค 1 โรงาน) มี 7 สำนักงานสาขาและ 7 สำนักงานตัวแทนที่จัดตั้งขึ้นในตลาดต่างประเทศ ที่สำคัญ Acteon Group ยังมีแผนในอนาคตที่จะเปิดบริษัทย่อยหรือสำนักงานตัวแทนในตลาดหลักให้มากขึ้นบริษัท ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นยุค 80 ต่อมากลุ่มของ SATELEC - PIERRE ROLLAND ได้เปลี่ยนชื่่อมาเป็น ACTEON GROUP ในปี 2003เป็นสหพันธ์ที่ใช้ชื่อและแบรนด์ร่วมกัน รวมถึงบุคลากรของแต่ละตัวแทน ในบริษัทอุตสาหกรรมและตัวแทนในสาขาย่อยต่างประเทศในปัจจุบัน

โดย Acteon Group ยังแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

ACTEON SATELEC

ส่วนโรงงานและกลุ่มธุรกิจที่ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางทันตกรรมของกลุ่ม ACTEON เป็นผู้นำระดับโลกทางด้าน การบุกเบิกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Piezo electric generators และให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบที่ หลากหลายสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใน ทางทันตกรรมได้แก่ Piezo-electric osteotomes เครื่องศัลยกรรมกระดูก, Air-N-Go เครื่องพ่นทำความสะอาดคราบ ในช่องปาก, Mini LED เครื่องฉายแสง, autoclaves และ x-ray เป็นต้น

ACTEON PIEERE ROLLAND

ส่วนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมของ ACTEON และเป็นผู้ผลิต Expasyl และ Riskontrol มีการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการ เลือกวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม เช่น ยาชา,สินค้าสำหรับการรักษารากฟัน,สินค้า เกี่ยวกับสุขอนามัย และสินค้าวัสดุพิมพ์ปากอีกทั้ง PIERRE ROLLAND ยังได้ทำการเปิดตัวสินค้า Me Too ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกฟันขาวคุณภาพสูง

 

ACTEON SOPRO

ส่วนโรงงานผลิตอุปกรณ์ประเภทถ่ายภาพ ดิจิตอลของกลุ่ม ACTEON ซึ่งเป็นที่ได้รับ การยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้นำสินค้า ประเภทกล้องถ่ายภาพภายในช่องปาก และยังพัฒนานวัตกรรมระบบถ่ายภาพรังสี แบบดิจิตอลนอกจากนี้ยังมีแผนกทางการ แพทย์ของ Sopro (คือ Sopro-COMEG) ได้ออกแบบผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กล้อง ส่องสำหรับการผ่าตัด เช่น Endoscope เป็นต้น ACTEON de Gotzen เป็นส่วนโรงงานที่ผลิตเครื่องเอ็กซเรย์ของกลุ่ม ACTEON เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านผลิตภัณฑ์เอ็กซเรย์ในช่องปาก และปัจจุบันได้มีการผลิต WhiteFoxTM 3D-CBCT ซึ่งวางตลาดและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ SATELEC

ACTEON THAILAND

365581.jpg

Acteon Thailand เริ่มดำเนินกิจการด้วยจำนวนพนักงานเพียง 12 คนในเดือนพฤษภาคม ปี 2004
บริษัทได้ประสบผลสำเร็จในการขยายธุรกิจและองคก์รปัจจุบนั บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 23 คน โดยมุ่งหมายที่จะให้บริการและตอบสนองความต้องการของบุคคลากรทางทันตกรรมทั่วประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ไม่เพียงแต่ Ultrasonic generator เท่านั้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังขยายธุรกิจไปในด้าน  Digital Imaging ซึ่ง Acteon Thailand จะยังคงมุ่งมั่น พัฒนาต่อไปเพื่อให้วงการทันตแพทย์ ไทยได้มีรอยยิ้มตลอดไป

bottom of page