top of page

เครื่องมือตัดกระดูกที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยให้ผลการ

รักษาที่พยากรณ์ได้ มีปัญหาแทรกซ้อนต่อผู้ป่วยต่ำ

ในเซ็ตประกอบด้วย : CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 tips

 

เป็นเทคนิดการทำงานที่ง่ายในการขยายสันเหงือก 

เป็นเทคนิคการทำงานที่ขายสันเหงือกที่เล็ก โดยลดอัตราความเสี่ยงที่กระดูกแตกน้อยด้วยการเพิ่มขนาดความผายของใบมีดที่ละขั้นตอนในการใช้งาน โดยCS1 ,CS2 ใช้ในขั้นตอนOsteomies ในความลึก8mm .รอยที่ดีและสําคัญนี้จะชี้นําขั้นตอนต่อไป tip CS3 ใช้ในการตัด ปล่อยในด้านที่มีความบาง 8 มม. ความลึก ขั้นตอนนี้หลีกเลี่ยงรอยแตกของกระดูก และใช้tipรูปกรวย CS4, CS5 และ CS6 ขยายยอดทีละน้อยโดยไม่มีการแตกหักทำให้ใช้กระดูกเทียม วัสดุชีวภาพเติมกระดูกสามารถนําเข้าสู่พื้นที่ที่สร้างขึ้นอย่างประณีต สามารถใส่รากเทียมในตําแหน่งของรากฟันเทียมสามารถเกิดขึ้นได้ทันที

CREST SPLITTING KIT

Please contact our sales representative
    bottom of page