top of page

Mini LED III Generation ที่ 3         

    ความเข้มแสงสูงสุด 2200 mw/cm2

    เทียบเท่า Plasma Arch

    แต่ราคาขายท่าเครื่องฉายแสง LED

 

ไม่ต้องกังวล LED Opalescent light guide ที่จะมีผล pulpal เพราะผ่าน การผลิตโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ควบคุมอุณหภูมิ ให้พอเหมาะกับการใช้งาน ลดเวลาในการฉายแสงและมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ใช้ LED วัสดุจะบ่มตัว
ด้วยเวลาอันสั้น 3 Sec. โดยเฉพาะทันตแพทย์จัดฟันจะติด Bracket ได้รวดเร็ว ส่วนทันตแพทย์ เด็กไม่ต้องใช้เวลานาน

 

แบตตอรี่ Lithium-ion ใข้งานได้ต่อเนื่อง 5 วัน หรือ 400 ครั้ง พร้อมแท่นวาง บ่งบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่สวย

งามสังเกตได้ง่าย (translucent handpiece holder) ไฟสีแดงเตือนเมื่อแบตตอร์รี่อ่อน และชาร์ตเพียง

20 วินาที ก็สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง มีความร้อนน้อยกว่า เงียบไร้เสียงรบกวนจากพัดลม ด้วยการพัฒนา

ตัวครื่องจากวัสดุพิเศษ รูปทรงกระบอก (Pen Type) จับสะดวกมือ น้ำหนักเบา มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น

ไม่ต้องวางบนแท่นชาร์ตตลอดเวลา (สินค้ารับประกัน 2 ปี)

 

PRODUCT BENEFITS

POLYMERIZE ALL TYPES OF MATERIALS EFFICIENTLY AND QUICKLY

ด้วยความเข้า 2,000 W สามารถให้พลังงานที่ดีทำให้วัสดุแข็งตัวได้100% และยังใช้เวลาน้อยและยังใช้ได้ทุกวัสดุ wave length from 420 to 480 nm.

 

THE POWER AND SAFETY ALLIANCE

มีโหมดการฉายแสงมากถึงสามโหมดทำให้เลือกใช้ในการทำงานกับวัสดุต่างได้อย่างแหมาะสม และยังเงียบไม่มีความร้อนไม่มีพัดลม ด้วยระบบการควบคุมความร้อนทีในวัสดุที่ทำตัวเครือ่งที่ทำจากโลหะ

 

ERGONOMICS AND VISIBILITY

มีหน้าจอแสดงสถานะการใช้งานในโหมดต่างรวมถึงเวลาที่เลือก ได้อย่างง่ายได้พร้อมไฟแสดงสถานะในการชารต๊ไฟ

 

 

CHAIR-SUDE (MINILED SUPERCHARGEO)

Please contact our sales representative
    bottom of page