top of page

ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกสอบเรียวลงไปหาส่วนปลายตามขนาดและสัดส่วนของโพรงรากฟัน ออกแบบให้สอบเป็น2 ระดับ ได้แก่ที่ส่วน (Coronal 1/3 + middle1/3) และที่ส่วน Apical 1/3

ใช้สำหรับทำแกนยึดรากฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้วเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของครอบฟัน ทำจากวัสดุ Quart fiber ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงไม่หักเปราะง่าย ใส โปร่งแสง ทึบแสงเอกซเรย์ (Radiopaque) ผิวของแกนเดือยมีความหยาบผิว ประมาณ 15 ไมครอน สำหรับแรงยึดเกาะ ของน้ำยา ยึดเชื่อม แกนเดือยมีความใส และมีคุณสมบัตินำแสง จากด้านปลายบนของแกนเดือย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวที่สมบูรณ์ของ Bonding resin cement ได้ มีค่าของ Elastic modulus ประมาณ 15 gpa ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อฟัน เพื่อที่จะไม่ส่งผ่านแรงที่มากเกินไป เกิดอันตรายต่อรากฟัน

DT LIGTH POST REFIL

Please contact our sales representative
    bottom of page