top of page

Expasyl มาในรูปแบบบรรจุภัณท์ใหม่ที่มาเป็น cap ที่ใช้งานได้ง่าย  และสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ ที่มีมากกว่า20ปี เราได้พัฒนา  วัสดุที่ช่วยให้การแยกเหงือกเพื่อการพิมพ์ปากในการบูรณะฟันเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพสูง ในแง่ของการอนุรักษ์เนื้อเหงือก  ในปีนี้เราได้มีสินค้ามาในบรรจุภัณท์แบบใหม่ expasyl exact แต่ยังคงไว้ด้วยส่วนผสมที่เหมือนกับรุ่นเดิม แต่มีข้อดีที่ใช้งานง่ายกว่า และยังเหมาะสำหรับป้องกันการปนเปื้อนระหว่างบุคคลได้ดี โดยสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ ปืนที่ใช้ฉีดวัสดุบูรณะทั่่วไปได้

 

PRODUCT BENEFITS

EXACT AMOUNT - ONE DOSE, ONE PATIENT

Expasyl™ Exact ทำหน้าที่แยกเหงือกและทำหน้าที่ดูดซับของเหลวในซอกเหงือก แห้งเพือ่ให้วัสดุพิมพ์ปากทำงานได้อย่างเติมทีี

 • หนึี่งแคปซูลต่อหนี่งคนไข้สะดวก 
 • หลีเลี่ยงการป่นเปื้อน
 • ประหยัด ไม่มีวัสดุค้างในตัวจ่ายมาก
 • ใช้งานได้ทุกปืนที่ใช้ฉีดวัสดุอุดฟัน
 • Shelf life (3 years)

 

เร็ว ง่าย ประหยัด

 • 3 Minutes protocol
 • ฉีดวัสดุให้เข้าในซอกเหงือก ทิ้งไว้ประมาณ20 seconds.
 • ไม่ต้องมีการต่อสวนอื่นเช่นcannula 
 • มีเวลาทำงาได้ถึง2-3นาทีที่เหงือกเปิดอยู่่
 • ล้างออกง่ายเพียงใช้นำ้และลมล้างออกได้ง่าย
 • Expasyl™ Exact ประหยัดไม่สูญเสียวัสดุคงค้าง
 • เป็นเทคนิดที่ง่ายไม่ต้องฉีดยาชา
 • ใช้เวลาน้อยในการแยกเหงือกต่อฟันหนึ่งซี่ใช้เวลาเพียงสามนาที

 

ยังคงซึ่งส่วนประกอบเหมือนเดิม

Acteon  ได้ออกสินค้าExpasyl     มาตั้งแต่ปี   2000 และได้รับการยอมรับในการใช้งานจริงในคลีนิดว่าเป็นเทคนิคที่ทำอันตราย ต่อเนือ่เหงือกที่น้อย  กว่าการแยกเหงือกแบบเดิม และคนไข้รู้สึกสบายเจ็บนอ้ยกว่า                                                                                                                                

 • มีคุณสมบัติห้ามเลือด
 • ลดการทำลายเอ็นยึดปริทันต  ป้องกันสาเหตุของเหงือกร่น    
 • ได้รับการแนะนำให้ใช้ร่วมกับ CAD - CAM (1) (2) (3)

 

MAIN CHARACTERISTICS

EXPASYL™ & CAD-CAM

Dr. Fabienne Jordan-Combarieu - Vice-président  of CFAO-CADCAM - Trainer CEREC   

การเตรียมฟันโดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ CADCAM  จำเป็นต้องไม่ทำลายเนื้อเหงือกและต้องห้ามเลือดไปด้วย

ดังนี้EXPASYL จึงเป็นคำตอบของการทำงานร่วมกับการรักษาแนวนี้ ที่จะช่วยให้เอ็นยึดปริทันตได้รับการดูแลอย่างดีไม่บาดเจ็บ ดังนีั้นประสิทธิภาพของรอยพิมพ์และการยึดติดสามารถทำได้ภายในone viste  

 

EFFECTIVE & ATRAUMATIC    

Expasyl ได้คำนวนความหนึดทีเหมาะสมทีจะดันเนื้อเหงือก ได้ดีโดยไม่ทำลายEpithelial attachment ดังนั้นจิงมั้นใจได้ในความเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน และเปรียบเทียบกับด้ายแยกเหงือกยังมีแรงน้อยกว่า37เท่า ทำให้ไม่เลี่ยงอาการข้างเคียง หรือกระดูกล่น
Expasyl™ generates a pressure that is 1.7 to 9.2 times greater than other retraction pastes available on the market.(3) 

 

3 MINUTES PROTOCOL

 • ก่อนใช้ล้างนำบริเวณทีต้องการแยกเหงือก
 • จดปลายtip ที่บริเวณทีต้องการฉีด แล้วเริ่มฉีดอย่างช้าๆ ให้เห็นว่าวัสดุเข้าไปในซอก จะเห็นเหงือกเป็นสีขาว
 • จากนั้นฉีดวัสดุไปรอบๆฟันทีต้องการแยกแบบช้าๆรอบ
 • ทิ้งวัสดุไว้1-2นาที 
 • จากนั้นล้างวัสดุในซอกเหงือกด้วนำ้และสเปย์  จารนั้นจะเห็นรอยแยก สามารถทำการพิมพ์ปากได้ทันที่

 

WORKS WITH ANY COMPOSITE APPLICATOR GUN

สามารถใช้กับปืนฉีดวัสดุได้ทุกแบบ

 • Facilitates the clinical act                                                             
 • Time saving                                                                                               
 • Cost saving                                                                                     
 • Ergonomics 

 

                      

EXPASYL EXACT

Please contact our sales representative
  bottom of page