top of page

ควบคุมการป่นเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะทุกครั้งในการทำงานพ่นนำ้จะมีแรงSuck back ทำให้มีนำ้ลาย เลือดคนไข้เข้าติดบริเวณปลาย หัวพ่นลมนำ้แบบเดิม

ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนหัวพ่นลมพ่นนำ้ทุกเคส หลังจากเสร็จคนไข้ แล้ว

นอกจากความสะอาดRisk control ยัง ให้ลมทีบริสุทธิ ช่วยให้การทำงานในขั้นตอนพ่นลม เช่นในกรณีอุดฟัน หรือทาadhesive ในการจัดฟันให้แรงยึดที่ดีเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

PRODUCT BENEFITS

-สะอาดมั้นใจได้มากกว่า triple syringe แบบโลหะที่นำมาอบใช้ซำ้ จากรายงานยังมีคราบเชื่อโรคค้างอยู่

-มั่นใจด้วยการออกแบบรูลมนำ้แยกกัน ทำให้ไ้ดลมบริสุทธิ ช่วยให้เพืมประสทิธิภาพการยึดแกาะได้ดีเยี่ยม

-ปลอดภัยไม่ต้องกังวลการหลุดของหัวtipด้วยระบบการล็อกที่ดี ถอดใส่ง่าย มีadapter ให้เลือกทีรุ่น

 

RISKONTROL

Please contact our sales representative
    bottom of page