top of page

เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื้อโดยใช้กระแสไฟฟ้าความถี่สูง
• การทำงานของเครื่องสามารถนำไปใช้งานหลักๆ ได้ 4 ลักษณะ คือ
   o ตัดเนื้อเยื่อ (Cutting)
   o ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดพร้อม ๆ กัน (Cutting and Coagulation)
   o ห้ามเลือดโดยทำให้ Protein ในเส้นเลือดตกตะกอนอุดปลายเส้นเลือด (Coagulation)
   o ทำให้เกิดการ Sparkle และเผาไหม้บริเวณผิวหน้าเนื้อเยื่อเพื่อทำลายเนื้อเยื่อหรือห้ามเลือด (Fulguration)
• ด้ามจับยึด Electrode สามารถถอดได้-ใส่กับสายนำไฟฟ้าได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจับยึด Electrode ด้วย การหมุนปลดล็อคโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Autoclave ได้
• สายนำไฟฟ้าต่อระหว่างด้ามจับ Electrode กับตัวเครื่องสามารถถอด-ใส่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หุ้มด้วยซิลิโคนสามารถถอดทำความสะอาดได้ด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อได้
• มีไฟที่หน้าปัดและสัญญาณเสียงขณะเหยียบสวิตซ์เท้าให้เครื่องทำงาน
• Electrode เป็นแบบ Color Code สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Autoclave ได้ มีให้ 10 แบบ ดังนี้
   1. แบบปลายเป็นเส้นลวดตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22 มม. ก้านงอ 90 องศา
   2. แบบปลายเป็นเส้นลวดตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22 มม. ก้านงอ 45 องศา
   3. แบบปลายเป็นเส้นลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22 มม. รูปสามเหลี่ยม ก้านตรง
   4. แบบปลายเป็นเส้นลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22 มม. รูปวงกลม ก้านตรง
   5. แบบปลายเป็นเส้นลวดตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มม. ก้านงอ 45 องศา
   6. แบบปลายเป็นเส้นลวดตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มม. ก้านงอ 90 องศา
   7. แบบปลายเป็นเส้นลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.22 มม. รูปวงรี ก้านงอ 45 องศา
   8. แบบปลายเป็นเส้นลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม.เรียวเล็กลงไปถึงปลายก้านงอ 45 องศา
   9. แบบปลายโลหะทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ก้านงอ 45 องศา
   10. แบบปลายโลหะทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มม. ก้านงอ 45 องศา

 

PRODUCT BENEFITS

30 WATTS IS SUFFICIENT
รุ่นใหม่ลดกำลังไฟสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ด้วยกำลังไฟ้ฟ้า30 watt ทำให้การงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยและยังคงประสิทธิภาพ

 

PERFORMANCES

  • ควบคุมการทำงานอย่างง่ายดาย
  • ปรับการทำงานอย่างสะดวก
  • ปลอดภัย แต่ยังคงประสิทธิภาพ
  • สูญเสียพลังงานน้อย

 

RELIABLE AND COMPACT

  • ใช้งานง่าย
  • ด้วยการปรับแค่สองปุ่ม
  • การปรับการทำงานได้ง่ายตัดได้ในทุกประเภทเนื้อเหยื่อ

 

 

SERVOTOME

Please contact our sales representative
    bottom of page