top of page

Take 2D and/or 3D extraoral X-rays at

the practice to reduce visit and

treatment time.

 

ลดการปนเปื้อน น้ำลาย ของคนไข้

ระหว่างในกระบวนการถ่ายรังสี

สามารถได้ข้อมูล panoramic ได้ทันที

ทั้งปาก ทุกตำแหน่ง

สามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็น 3D

สำหรับที่จะใช้รักษาในด้านอื่น

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเลิศของโปรแกรม

สามารถที่จะวิเคราะห์ตรวจได้อย่างแม่นยำ

 

PRODUCT BENEFITS

UP TO 50% DOSE REDUCTION

ด้วยการคิดค้น  Acteon ได้พัฒนา New algorithm สำหรับการลดการรับรังสี  ถึง50% ในขั้นตอนการถ่ายภาพเอ็กเรย์  แต่ยังคง

ไว้ด้วยภาพที่มีความชัดเจน  ไม่มีสัญญานรบกวน รายละเอียดต่างๆอยู่อย่างครบถ้วน  

 

GREATER CHILD PROTECTION WITH A SMART SLIDE MOVEMENT

เครื่องออกแบบการถ่ายที่เหมาะสำหรับคนไข้ทีมีรูปร่างเล็กเช่นคนไข้เด็ก  เครื่องจะสามารถละ การรับรังสีในขั้นตอนการถ่ายโดยได้ออกแบบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้มีความสามารถเคลื่อนที่ เข้าใกล้ตำแหน่ง ของกระโหลก ของผู้ถ่าย เพื่อลดปริมาณรังสีที่ได้รับให้ได้ในปริมาณที่น้อยลงแต่ยังคงไว้ด้วยคุณภาพของภาพรังสิ

 

INSTANTLY ASSESS BONE DENSITY AND VOLUME

Easy-to-use software  ด้วยตัวโปรแกรมใช้งานง่ายในในการหาและสร้างแบบจำลองความหนาแน่นขแงกระดูก เพียงแค่กดปุ่มเดียวก้อสามารถแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้อย่างชัดเจนง่ายด้าย สามารถรู้ได้ในทุกตำแหน่ง ของการการวางแผนการฝั่งรากเทียม  เพิ่มความเข้าใจระหว่างคุณหมอและคนไข้ให้มีความเข้าใจ ในการวางแผนการรักษาที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

MAIN CHARACTERISTICS

BENEFIT FROM MORE CLINICAL ADVANTAGES THAN YOU CAN IMAGINE

X-Mind® trium  สามารถเลือกขนาดต่างของข้อมูลการรักษาได้อย่างแหมะสมมีให้เลือกถึง

4 FOV เพื่อความเหมาะสมตามการวิเคราะห์ตามประเภทของงานต่างได้อย่างแหมะสมได้รายละเอียดได้อย่างดี

 

HUGE VARIETY OF APPLICATIONS TO FOCUS ON THE REGION OF INTEREST

นอกจากจะมีประโยชน์ช่วยในการว่างแผนการรักษา คนไข้รากเทียมแล้ว ยังช่วยวิเคราะห์แส่ดงผล ช่วยในการตัดสินใจในงานต่างได้ดี เช่นการรักษาครองรากฟัน  การดูพยาธิสภาพของขากรรไกรเพือ่ตัดสินใจในการผ่าตัดต่อไป

 

A HIGHER RESOLUTION 75 ΜM AND 360° ROTATION FOR HIGHLY DETAILED IMAGES

ด้วยประสิทธิภาพในการรักษาครองรากฟันที่มีต้องการพื้นFOV ขนาดเล็ก  Trium ยังสามารถใ้หรายละเอียดภาพได้สูงถึง75 µm ช่วยในการได้เห็นราละเอียดต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

พร้อมประหยัดเวลาในการถ่าย  12-30วินาทีตามความกว้างของFOV ทีต้องการดู

 

COVER ALL CLINICAL APPLICATIONS WITH PAN AND CEPH DIAGNOSIS

นอกจากนี้เครื่องยังมีโปรแกรม Panoramic และcep  ในการรักษามาให้ด้วยเพื่อการวิเคราะห์ภาพได้หลากหลายรูปแบบของข้อมูลที่ครบถ้วน

 

AN OPTIMAL FILTER FOR REDUCING METAL ARTIFACTS

X-Mind® trium มีโปรแกรม fillter ตัวลดการสะท้อนของโลหะ ทำให้ภาพออกมาได้อย่างชัดเจนไม่รบกวนจากแส่งสะท้อน  มารบกวนในส่วนข้อมูลภาพที่ต้องการเห็น  และยังมีโปรแกรมใส่ fillter ได้ทันที่ในกรณีที่ผู้ช่วยลืมกด filter สมารถกดลดแสงภายหลังได้

 

ADVANCED FUNCTIONALITY FOR INTUITIVE NAVIGATION

ACTEON® Imaging Suite (AIS) สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Windows and Mac มีการทำงานในการว่างแผน การักษารากเทียมที่ทำได้ง่าย  สามารถทำขั้นตอนต่างเป็นไปอย่างสมบูณร์ เพื่อการรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างที่สุด  พร้อมยังสามารถส่งข้อมูลออก แบบ  STL ไปใช้งานรูปแบบต่าง เพื่อไปใช้งานทำ Surgical guild หรือ ออกแบบ ส่วนต่อครอบบูรณะด้านบน

TRIUM TLD

Please contact our sales representative
    bottom of page